Medobraní

08.06.2014 20:08

Loni dlouhá zima a vytrvalé deště dovolily stáčet med až v srpnu, zatímco letos bylo počasí pro včely příznivé. Již ve druhé polovině května měly tolik medových zásob, že náš včelařský kroužek mohl pořádat medobraní. Konalo se v prostorách školy, aby se mohli podílet všichni, kdo mají o včelařství zájem. Náš včelař pan Koblasa připravil medomet, plástve plné medu a potřebné nástroje a pomůcky. Pak už za hojné účasti diváků mohlo začít stáčení medu. Naši malí včelaříci se sami učili odvíčkovat plástve, vkládat je do medometu a vytáčet je. Nádherný zlatavý med se pak přeléval do připravených sklenic. Bylo dost medu i na ochutnání. Velký zájem byl o medovou žvýkačku - žvýkání voštin se zbytky medu.  

Součástí akce byla i dílna. Zájemci si mohli prohlédnout a seznámit se se včelařskými nástroji, vyrobit rámek do úlu a zatavit do něj voskovou mezistěnu. Při tom pan Koblasa dovedl o včelách zasvěceně a zajímavě vyprávět. Věříme, že někteří ze zaujatých účastníků v příštím školním roce rozšíří naše řady a stanou se členy včelařského kroužku.