Informace o nás

I v letošním školním roce 2012/2013 opět zahájil na jesenické škole činnost včelařský kroužek. Odborným lektorem je pan Bohumil Koblasa, pedagogického vedení se ujala Mgr. Jana Hesová. Projekt VUREES sice v prosinci skončil, ale školní podnik, který žáky zejména z 1. stupně nenásilnou formou seznamuje s praktickými základy podnikání a environmentální výchovou,  funguje dál. Kroužek je zaměřený na chov včel, jejich ošetřování, pozorování a seznamování se se včelařskou abecedou. Našimi včelami vytvořený med je stáčen do malých skleniček a používán k prezentaci kroužku při různých událostech. Návštěvy (zejména oficiální návštěvy školy, ale i návštěvy ze zahraniční z německé školy v Bornheimu) si pak odnášejí zdravý sladký suvenýr s etiketami, které vlastnoručně vyráběly děti naší školy.

 

V letošním roce chodí do včelařského kroužku  20 žáků, převážně z prvního stupně. Zkušenější včelaříci pomáhají při organizaci kroužku, především pak při práci v terénu. Během schůzek se včelaříci seznámují s bezpečnostními pravidly chování v blízkosti úlů, dělají prohlídky včelstev, dozvěděli se o teorii chovu včel, vyplňují pracovní listy, ukázali si různé druhy úlů a nástavků, vyráběli rámečky, na vánoční jarmark vyrobili svíčky a ozdoby, které pak prodali a hlavně ochutnávali med……

 

Med JESENICKÝCH VČELAŘÍLKŮ je i v prodeji na recepci školy. Starší žáci se v rámci hodin PODNIKAVOSTI a ICT učí zpracovávat pro včelaříky podnikatelský záměr, vytvářejí různé druhy marketingových nástrojů – navrhují reklamní letáky, píší marketingové zprávy, upoutávky, dělají prezentace, tvoří webové stránky. Nejlepší práce jsou potom použity pro skutečnou prezentaci včelařského kroužku.